Rezgésanalízis elmélete

Szakmai publikációk

Mûszerek és szoftverek

Szolgáltatások

     Diagnosztikai mérés, szakértés
         Forgógép diagnosztika
         Gépmozgás-animáció
         Villanymotor analízis
         Sokcsatornás mérés
     Dinamikus kiegyensúlyozás
     Gépgeometriai mérés, beállítás
     Kalibrálás, fejlesztés, szervíz
     Mûszer- és érzékelõkölcsönzés
     Mérnöki szaktanácsadás

Szakmai képzés

Aktuális idõpontok


Copyright: Rahne Eric 2007-2016
webmaster: erJogi nyilatkozat
Villanymotoranalízis szolgáltatás

Mechanikus rendszerként a villamos forgógépek (villanymotorok, generátorok) ugyanazokkal a módszerekkel vizsgálhatók, mint bármilyen más forgógép. De a mûködésükbõl adódik, hogy esetükben nemcsak mechanikai erõhatások és az abból adódó rezgések fordulnak elõ. Az elektromágneses terek közvetítésével történõ elektromechanikai energiaátalakítás révén keletkezõ erõhatások nemcsak a kívánt forgónyomatékot, hanem az egyes gépelemek idõben és térben változó igénybevételét is eredményezik.

Amennyiben villamos eredetû hiba lép föl, akkor az egyenlõtlen eloszlású elektromágneses tér kialakulásához vezet. Ennek következtében az egyes gépelemek nagyobb, aszimmetrikus ill. idõben erõsen változó mechanikai terhelésére kell számítani. Ez pedig rezgésként ill. a tápáramban vagy a villamos térben megjelenõ jelenségként üzem közben (bontás nélkül) mérhetõ, diagnosztizálható.

A PIM Kft. elsõsorban az aszinkron villanymotorok mechanikus és elektromos meghibásodásainak felderítésére, valamint a frekvenciaváltók alkalmazása esetén gyakran elõforduló - csapágysérülést okozó - kúszóáramok (indukált feszültségek) meglétének detektálására van felszerelve.

Választható szolgáltatások

Tápáram mérése és spektrumanalízise

A legrészletesebb hibaanalízisre a fázisonként felvett tápáram-spektrum ad módot. A motorok szinte minden villamos hibája a tápáramok spektrumaiban tükrözõdik jól körülírható jellegzetességekkel.

Elektromágneses térerõ (fluxus) mérése és spektrumanalízise

Hasonlóan ad módot a részletes hibaanalízisre, mint a tápáram-spektrum analízise. Például az aszinkron motorok esetén a legtöbb villamos hiba a fluxusspektrumban is észlelhetõ egyértelmû jelenségek ill. változások formájában. Elsõsorban ott van felbecsülhetetlen jelentõsége a fluxusmérésnek, ahol a helyi adottságok miatt a fázisonkénti tápáram mérésére nincs lehetõség.

Rezgések mérése és spektrumanalízise

A legtöbb (nem szimmetrikusan fellépõ) villamos és minden mechanikus hiba rezgések formájában észlelhetõ. Ennek megfelelõen a rezgésanalízis sok hiba felderítésére ad módot, de a méréstechnikai követelmények (pl. a spektrumok felbontása) rendszerint nagyságrendekkel magasabbak, mint a "szokásos" forgógép-analízis esetén.

A rezgés- és villamos paraméterek üzem-közbeni mérése révén a következõ problémákat lehet felderíteni:

Mechanikai eredetû hibák

 • forgórész:
  • kiegyensúlyozatlanság
  • tengelyhiba (görbület, repedés/törés)
  • termikus hajlás
  • rezonancia (hajlító és torziós belengés)
  • meglazult elemek
  • csúszógyûrû* ill. kommutátor* alakhibái
 • állórész:
  • csapágyfészek szög- és alakhibája
  • rezonancia
  • meglazult elemek
  • rögzítés hiba
  • termikus deformáció
 • csapágy:
  • mechanikai sérülés, kopás
  • túlterheltség
  • ferde vagy megfeszített szerelés
  • elégtelen kenés
  • kúszóáram-eredetû károsódás
 • egyéb külsõ:
  • tengelykapcsoló beállítási hiba
  • az alapozás hibája
Villamos eredetû hibák
 • forgórész:
  • elektromágneses inhomogenitás (pl. anyaghibák)
  • forgórész rúdjainak* ill. bekötésük törése
  • rövidrezáró gyûrûk* ill. kalicka* törése
  • csúszógyûrû*, kommutátor* ill kefék* szennyezõdése, rövidzárlata, szakadása
 • állórész:
  • tekercselés ill. elektromágneses tér asszimetriája
  • egyelõtlen vagy változó légrés
  • feszültség kiegyenlítetlenség
  • kontaktushiba a csatlakozókban
 • külsõ tényezõ:
  • aszimmetrikus ill. tranzienseket tartalmazó táplálás
  • vezérlésbõl* ill. frekvenciaváltóból* adódó villamos jelenségek (zavarok)
  • áramátfolyás (csapágyhibát okozó kúszóáram ill. indukált tengelyfeszültség)
* nem minden villamos forgógép rendelkezik ezekkel az elemekkel

A szolgáltatás várható eredményei
 • pontos gépállapotleírás ill. hibafeltáró vizsgálati jegyzõkönyv
 • beavatkozási vagy javítási javaslat
 • üzemeltetési (technológiai) javaslat
A szolgáltatás elõnyei
 • javításkor csak a mérésekkel felfedezett villamos vagy mechanikai problémákkal kell foglalkozni
 • a tévedésbõl történõ fölösleges mechanikai és/vagy villamos javítások elkerülhetõvé válnak
 • javítási idõ és munkaerõ megtakarítása (túlóra és hétvégi munkavégzés csökkenés)
 • a gépek rendelkezésre állási idejének növekedése
 • a váratlan hibák ill. leállások számának és súlyosságának csökkenése
 • kialakíthatóvá váló idõben tervezett karbantartás
 • alkatrész-raktározási szükséglet csökkenése
Amennyiben a fenti szolgáltatás során felmerül, hogy további vizsgálatok ill. kiegyensúlyozás vagy tengelybeállítás szükséges, úgy ezeket kérésre a PIM Kft. munkatársai azonnal el is végzik.

Szakmai háttér

A PIM Kft. munkatársaink magasan kvalifikált, többéves gyakorlattal rendelkezõ elismert rezgésdiagnosztikai mérnökök VAT1 és VAT2 vizsgával ill. németországi és amerikai gépdiagnosztikai képesítéssel.Többéves folyamatos diagnosztikai tevékenység révén gyûjtött tapasztalattal rendelkeznek, valamint magas szintû szakmai oktatási tevékenységet is végeznek.

A PIM Kft. ezen túl 1999 óta gépdiagnosztikai eszközöket fejleszt, amelyeknek 2001 óta folyik a sorozatgyártása, valamint forgalmazása belföldre és külföldre egyaránt.

A weboldal tartalmát szerzõi jogok védik, ezért az írások, ábrák, valamint fényképek másolása, tárolása és publikációja csak a szerzõ elõzetes írásos engedélyével megengedett.