Rezgésanalízis elmélete

     Bevezetés, alapok
         Karbantartási módszerek
         Diagnosztika alapgondolata
         Fizikai (elméleti) alapok
         Rezgés számértéke
     Géprezgések mérése
     Egyszerû gépdiagnosztika
     Spektrumanalízis
     Eszközök kiválasztása
     Egyéb technológiák

Szakmai publikációk

Mûszerek és szoftverek

Szolgáltatások

Szakmai képzés

Aktuális idõpontokCopyright: Rahne Eric 2007-2016
webmaster: erJogi nyilatkozat

A rezgés számértékének megadása

Rezgésértékek definíciói

A mérési eredményeket célszerû olyan formában közölni, ami jellemzõ a rezgésre, vagy annak energiájára, valamint a mérési eredmények összehasonlítását lehetõvé teszi. A mérési eredmények az alábbi formában jelezhetõk ki:

Rezgésérték számszerûsítése

Csúcs, vagy csúcstól-csúcsig érték

A csúcsérték a rezgés maximális amplitúdóját, a csúcstól-csúcsig érték a kétszeres amplitúdóját adja meg. Jellemzõ alkalmazási területe a rezgéselmozdulás mérése, valamint a rezgésgyorsulásmérés esetén a tûimpulzusok (gördülõcsapágy- és fogaskerékhibák) észlelése.

Átlagérték
Átlagérték Az átlagérték megfelel az elektronikában használatos elektronikus középértéknek.

Effektív vagy RMS érték

Effektívérték Az effektív (RMS) érték (vagy négyzetes átlagérték) fogalma megegyezik az elektronikában használatos effektív értékkel. A váltakozó áram effektív értéke annak az egyenáramnak a nagyságával egyezik meg, mely ugyanazon ellenálláson azonos mennyiségû hõt termel azonos idõegység alatt, mint a váltakozó áram. Az effektív érték tehát a jel teljesítményével arányos. Általánosan használt a rezgéssebesség és a rezgésgyorsulás mérésekor.

Rezgéserõsség (szélessávú szint)

A rezgéserõsség egyetlen számértékkel jellemzi az adott gép, gépelem mechanikai állapotát. E szám lehet a rezgéselmozdulás, -sebesség vagy -gyorsulás egy adott frekvenciatartományra vonatkoztatott csúcs (csúcstól-csúcsig), átlag vagy effektív (RMS) értéke. Tehát a rezgéserõsség minden esetben egy adott, a szabvány vagy a gyártó által meghatározott frekvenciatartományra vonatkozik. Az iparban általánosan elterjedt a rezgéssebesség effektív (RMS) értékének mérése a 10-1000 (ill. 10-3200) Hz frekvenciatartományban.

VISSZA    TOVÁBB

A weboldal tartalmát szerzõi jogok védik, ezért az írások, ábrák, valamint fényképek másolása, tárolása és publikációja csak a szerzõ elõzetes írásos engedélyével megengedett.