Rezgésanalízis elmélete

     Bevezetés, alapok
     Géprezgések mérése
         Rezgésmérés gépeken
         Rezgésérzékelõk
         Érzékelõcsatolás
     Egyszerû gépdiagnosztika
     Spektrumanalízis
     Eszközök kiválasztása
     Egyéb technológiák

Szakmai publikációk

Mûszerek és szoftverek

Szolgáltatások

Szakmai képzés

Aktuális idõpontokCopyright: Rahne Eric 2007-2016
webmaster: erJogi nyilatkozat

A rezgések mérése

A rezgésmérés helye

Minden mechanikai rezgés a keletkezése helyén a legerõsebb. A rezgés energiájának továbbadása bármilyen anyagban többé-kevésbé erõs csillapítással történik. Minél nagyobb frekvenciájú a rezgés, annál erõsebb a csillapító hatás. Ennek következtében kisfrekvenciás rezgéseket a forrástól számított nagyobb távolságban is érzékelhetünk, ellenben a nagyobb frekvenciájú rezgések (például csapágyrezgések) érzékelési távolsága nagyon korlátozott.

Az említett csillapításon túl további rezgésenergia-veszteség lép föl, ha egyik testrõl másik testre (esetünkben gépalkatrészek között) történik a rezgés átadása. Minél szorosabb a két elem kapcsolata, annál könnyebb átadni a rezgés energiáját. Az egymással kapcsolatban nem álló elemek nem követik egymás rezgéseit.

Ráadásul a nagyfrekvenciás rezgéseket csak a kis súlyú - nagy sajátfrekvenciával jellemezhetõ - elemek képesek jól követni, a nagy súlyú testek nem. A kis súlyú elemek által átadható nagyfrekvenciás rezgések energiatartalma pedig túl kicsi ahhoz, hogy megfelelõ gerjesztést adjon át egy nagyobb testnek rezgések végzéséhez.

Fentiekbõl adódóan alapszabályként be kell tartani a következõt:
A rezgésforráshoz minél közelebbi helyen kell mérni! Forgógépek esetén a csapágyházakon ajánlatos mérni, mivel a forgó alkatrészek hibáiból keletkezõ rezgések átvitel útján idekerülnek, és a csapágyhibából eredõ (nagy frekvenciájú) rezgések csak itt mérhetõk. Ne mérjünk laza burkolaton vagy különálló - szoros kapcsolat nélküli - gépelemeken, ha a gép forgó alkatrészeire vonatkozó rezgések érdekelnek minket ! (Az említett elemeken csak akkor érdemes méréseket végezni, ha fennáll az a gyanú, hogy ezek a gép valamely gerjesztésére rezonálással reagálnak.)

Tipikus mérési helyek forgógépeken

Tipikus mérési helyek


A fenti rajzokon feltüntetett helyeken lehetõleg az ortogonális rendszer szerinti irányokban mérendõ a rezgés annak irányfüggõ természete miatt. Tipikus mérési irányok vízszintes tengelyû gépek esetén: radiálisan a tengelyre vízszintesen és függõlegesen, valamint tengelyirányban (axiálisan).


VISSZA    TOVÁBB

A weboldal tartalmát szerzõi jogok védik, ezért az írások, ábrák, valamint fényképek másolása, tárolása és publikációja csak a szerzõ elõzetes írásos engedélyével megengedett.