Rezgésanalízis elmélete

     Bevezetés, alapok
     Géprezgések mérése
     Egyszerû gépdiagnosztika
     Spektrumanalízis
         Spektrumelemzés alapja
         Frekvenciaspektrum, FFT
         Spektrum paraméterei
         Egyensúlyozatlanság
         Görbe tengely
         Tengelybeállítási hiba
         Mechanikai lazaság
         Rezonanciajelenségek
         Szíjhajtás-hibák
         Lapátkerék-hibák
         Gördulõcsapágy-hibák
         Fogaskerék-hibák
         Villanymotorok hibai
     Eszközök kiválasztása
     Egyéb technológiák

Szakmai publikációk

Mûszerek és szoftverek

Szolgáltatások

Szakmai képzés

Aktuális idõpontokCopyright: Rahne Eric 2007-2016
webmaster: erJogi nyilatkozat

Spektrumanalízis

A spektrumanalízis alapgondolata

A spektrumanalízis alapja a következõ gondolatmenet: Minden gép ill. gépalkatrész (tengely, burkolat, tartóelem, csapágy, tárcsa stb.) mûködésébõl adódóan különbözõ (jól beazonosítható) frekvenciájú rezgéseket "gerjeszt" és követ. A felvett rezgésjel spektrumanalízisével "láthatóvá" válik, hogy milyen frekvenciájú rezgések vannak jelen. Az egyes frekvenciák viszont hozzárendelhetõk bizonyos alkatrészekhez és tipikus géphibákhoz - természetesen az aktuális gerjesztési alapfrekvencia (gépfordulatszám) figyelembevétele mellett. A keletkezett rezgés amplitúdója nagymértékben függ a gerjesztõ erõ nagyságától, valamint az adott alkatrész hajlamos rezgéseket végezni.

Mivel a gép belsõ erõhatásairól csak nehezen tudunk információt szerezni, az erõhatás válaszaként fellépõ, kívülrõl mérhetõ rezgések alapján kell a gép vizsgálatát elvégeznünk. Ennek során a legnagyobb segítséget az idõjelek spektrumanalízise nyújthatja, mivel az így "láthatóvá" tett rezgéskomponenseket csupán abból a szempontból kell ellenõrizni, hogy frekvenciái megegyeznek-e a gép alkatrészeire és bizonyos gépbeállítási hibákra jellemzõ frekvenciákkal, vagyis a legtöbb beállítási hiba és számos gépelem sérülése esetére egyértelmûen definiálható, úgynevezett hibafrekvenciákkal.

Hibajelenségek és hibafrekvenciák


A frekvenciaspektrumok megértéséhez azt kell feltételeznünk, hogy mindegyik frekvenciacsúcsnak, illetve a frekvenciacsúcsok kombinációinak megfelelõ - mechanikailag megmagyarázható - alternáló erõ megtalálható a gépben. A mechanikai magyarázathoz természetesen ismerni kell a gép szerkezetét, mivel pont a geometriai ill. fizikai összefüggések alapján kiszámíthatók a hibák esetén várható rezgések frekvenciái. A legtöbb hiba frekvenciája fordulatszámfüggõ, ezért a frekvenciaspektrumok egyértelmû analíziséhez ismerni kell a gép fordulatszámát. A következõ táblázat a gyakran elõforduló hibajelenségek esetén várható (tipikus) rezgésfrekvenciákat tartalmazza, a fordulatszám többszörösében kifejezve.

A leggyakoribb géphibák tipikus rezgésfrekvenciai

Kiegyensúlyozatlanság:1-szeres forgásfrekvencia
Tengelybeállítási hiba:1-, 2-, 3-, esetleg 4-szeres forgásfrekvencia
Lazaság, mechanikai játék:1-, 2-, 3-, 4-, 5-, esetleg 6-, 7-, 8-, 9-szeres forgásfrekvencia
Foghibák (fogaskerék):1-, 2-, 3-szoros fogszám x forgásfrekvencia
Lapáthibák (ventilátor, szivattyú):1-, 2-, 3-szoros lapátszám x forgásfrekvencia
Szíjfrekvencia (szíjhajtás):a szíjtárcsák geometriai méretei, a szíjhossz és a forgásfrekvencia alapján számolandó ki
Gördülõcsapágy hibái:a csapágy geometriai méretei és a forgásfrekvencia alapján számolandó ki
Villanymotor villamos hibái:2-szeres hálózati frekvencia


VISSZA    TOVÁBB

A weboldal tartalmát szerzõi jogok védik, ezért az írások, ábrák, valamint fényképek másolása, tárolása és publikációja csak a szerzõ elõzetes írásos engedélyével megengedett.