Rezgésanalízis elmélete

     Bevezetés, alapok
     Géprezgések mérése
     Egyszerû gépdiagnosztika
     Spektrumanalízis
         Spektrumelemzés alapja
         Frekvenciaspektrum, FFT
         Spektrum paraméterei
         Egyensúlyozatlanság
         Görbe tengely
         Tengelybeállítási hiba
         Mechanikai lazaság
         Rezonanciajelenségek
         Szíjhajtás-hibák
         Lapátkerék-hibák
         Gördulõcsapágy-hibák
         Fogaskerék-hibák
         Villanymotorok hibai
     Eszközök kiválasztása
     Egyéb technológiák

Szakmai publikációk

Mûszerek és szoftverek

Szolgáltatások

Szakmai képzés

Aktuális idõpontokCopyright: Rahne Eric 2007-2016
webmaster: erJogi nyilatkozat

Spektrumanalízis

Szíjhajtás-hibák

Szíjhajtások esetén kétféle hibajelenséggel állhatunk szemben: a szíj és a szíjtárcsák sérüléseivel kapcsolatos jelenségekkel, valamint a szíj passzív (terheletlen) félhosszának berezonálásával. A két esetben teljesen más rezgések keletkeznek.

A szíjfrekvencia (a szíj alapfrekvenciája)

A szíj (lehet lapos-, ék- vagy fogasszíj) átöleli a hajtó és hajtott tengelyen lévõ szíjtárcsát. Ha megjelölünk a szíjon egy tetszõleges pontot, annak körbefutási frekvenciája természetesen kisebb lesz a lassabban forgó szíjtárcsa forgásfrekvenciájánál is. Ez a szíj alapfrekvenciája (rövidítve szíjfrekvencia).

Szíjhajtás
A szíjfrekvencia egyenlete:

szijfrekvencia egyenlete
fSz ... a szíj alapfrekvenciája
d ... a kisebb szíjtárcsa átmérõje
fd ... a kisebb szíjtárcsa forgásfrekvenciája
D ... a nagyobb szíjtárcsa átmérõje
fD ... a nagyobb szíjtárcsa forgásfrekvenciája
H ... a szíj hossza

Mivel a körbefutás során kétszer megy végbe az ütésszerû rezgésgerjesztés, a szíjfrekvencia kétszerese és annak többszörösei jelennek meg radiális rezgésként a spektrumban. Fogazott szíjaknál még a szíjfrekvencia és a fogszám szorzata is elõfordul. Megjegyzendõ, hogy a szíj által okozott ütések csak nagyon gyengék. Ez abból adódik, hogy a gumiszerû szíj nem képes nagy energiatartalmú impulzusokat átadni a hozzá képest nehéz szíjtárcsáknak.

A szíjhajtás-problémák rezgésjellemzõi:

  • nagy amplitúdójú radiális, 2-, 4-, 6- vagy még többszörös szíjfrekvenciájú rezgések
    • a szíjfrekvencia a leglassúbb szíjtárcsa forgásfrekvenciájánál alacsonyabb!
    • a szíjproblémák leginkább a szíjfrekvencia kétszeresén jelennek meg
  • axiális rezgések a szíjfrekvencia kétszeresén a szíjtárcsák beállítási hibái esetén

A szíj passzív félhosszának berezonálása

A szíjhajtásoknál gyakran elõfordul, hogy a szíj terheletlen (passzív) félhossza berezonál. Ezek a rezonanciák elsõsorban akkor kritikusak, ha egybeesnek más gépfrekvenciákkal. Üzem közben csak nehezen lehetne meghatározni, mekkora a szíj passzív félhosszának rezonanciafrekvenciája. Sokkal egyszerûbben történhet ennek a meghatározása álló gép esetén:

A szíjat hosszirányára merõlegesen meghúzással gerjeszteni kell (szigorúan csak álló gép esetén!), hasonlóan a gitár húrjához. Az ennek hatására bekövetkezõ szíjrezgés frekvenciája valamivel kisebb lesz az üzemi rezonanciafrekvenciánál, de közelítésnek igen jól használható. (Az eltérés oka az üzem közben fellépõ húzóerõk jelenléte és az ebbõl adódó szíjfeszítés-változás.)

Tipikus frekvenciaspektrum (D = szíjfrekvencia) szíjhiba esetén
Tipikus frekvenciaspektrum (D = szíjfrekvencia) szíjhiba esetén

VISSZA    TOVÁBB

A weboldal tartalmát szerzõi jogok védik, ezért az írások, ábrák, valamint fényképek másolása, tárolása és publikációja csak a szerzõ elõzetes írásos engedélyével megengedett.