Rezgésanalízis elmélete

     Bevezetés, alapok
     Géprezgések mérése
     Egyszerû gépdiagnosztika
     Spektrumanalízis
         Spektrumelemzés alapja
         Frekvenciaspektrum, FFT
         Spektrum paraméterei
         Egyensúlyozatlanság
         Görbe tengely
         Tengelybeállítási hiba
         Mechanikai lazaság
         Rezonanciajelenségek
         Szíjhajtás-hibák
         Lapátkerék-hibák
         Gördulõcsapágy-hibák
         Fogaskerék-hibák
         Villanymotorok hibai
     Eszközök kiválasztása
     Egyéb technológiák

Szakmai publikációk

Mûszerek és szoftverek

Szolgáltatások

Szakmai képzés

Aktuális idõpontokCopyright: Rahne Eric 2007-2016
webmaster: erJogi nyilatkozat

Spektrumanalízis

A rezgésjel frekvenciaspektruma

Összetett géprezgés-idõjel

Összetett idõjel

A fenti ábra egy összetett, eltérõ frekvenciájú és amplitúdójú összetevõkbõl álló géprezgés idõjelet szemlélteti, amilyet például egy ventilátor csapágyházán mérhetünk. Ezt az idõjelet elemi szinuszos komponenseire bontjuk szét, és az idõtartomány helyett frekvenciatartományban, frekvenciaspektrumként (más néven rezgésspektrumként) jelenítjük meg a lenti ábrán illusztrált módon. Matematikailag a grafikonon bemutatott eredményt a gyors Fourier-transzformáció (angolul Fast Fourier Transformation, rövidítve FFT) alkalmazásával kapjuk meg. Ezen az eljáráson alapul egyébként szinte minden gépanalizáló mûszer is, amely képes a digitálisan rögzített idõjelek spektrum formájú ábrázolására.

Az idõjeltõl a frekvenciaspektrumhoz

Az idõjeltõl a frekvenciaspektrumhoz

Az elõbbi ábrán spektrummá transzformált idõjel három szinuszos komponensbõl állt, amelyek mindegyike más-más amplitúdóval és frekvenciával jellemezhetõ. Az FFT alkalmazásával ezek az "elemi" szinuszjelek külön-külön láthatóvá válnak a spektrumban egy-egy függõleges vonal formájában, amelynek a frekvenciatengelyen elfoglalt helye a szinuszösszetevõ frekvenciáját, hossza pedig az amplitúdóját képviseli.

VISSZA    TOVÁBB

A weboldal tartalmát szerzõi jogok védik, ezért az írások, ábrák, valamint fényképek másolása, tárolása és publikációja csak a szerzõ elõzetes írásos engedélyével megengedett.