Rezgésanalízis elmélete

     Bevezetés, alapok
     Géprezgések mérése
     Egyszerû gépdiagnosztika
     Spektrumanalízis
         Spektrumelemzés alapja
         Frekvenciaspektrum, FFT
         Spektrum paraméterei
         Egyensúlyozatlanság
         Görbe tengely
         Tengelybeállítási hiba
         Mechanikai lazaság
         Rezonanciajelenségek
         Szíjhajtás-hibák
         Lapátkerék-hibák
         Gördulõcsapágy-hibák
         Fogaskerék-hibák
         Villanymotorok hibai
     Eszközök kiválasztása
     Egyéb technológiák

Szakmai publikációk

Mûszerek és szoftverek

Szolgáltatások

Szakmai képzés

Aktuális idõpontokCopyright: Rahne Eric 2007-2016
webmaster: erJogi nyilatkozat

Spektrumanalízis

Kiegyensúlyozatlanság

Kiegyensúlyozatlanságról akkor beszélünk, ha a tengely, illetve a forgó alkatrész súlyeloszlásának középpontja nem esik egybe a forgás középpontjával, és ezért körbe forgó centrifugális erõ lép fel. Ez az erõ radiálisan terheli a tengelyt, így fejtve ki hatást a csapágyakra és a tartószerkezetre. Frekvenciája megegyezik a forgásfrekvenciával.

A centrifugális erõ a következõ tényezõktõl függ:

 • a kiegyenlítetlen súly tömegétõl
 • a kiegyenlítetlen súly középpontja és a forgástengely közötti távolságától
 • a forgási sebességtõl (fordulatszámtól)

Az egyensúlyozatlanság miatt fellépõ centrifugális erõ A centrifugális erõ a következõ egyenlet alapján számítható ki:

F = m * r * ω²  aholF ... a centrifugális erõ
m ... a kiegyenlítetlen tömeg
r ... a kiegyenlítetlen tömeg távolsága a forgás középpontjától
ω ... a forgási sebesség (körfrekvencia)

Ebbõl az egyenletbõl látni lehet, hogy a centrifugális erõhatás a fordulatszám négyzetével nõ, tehát magasabb fordulatszámú gépek esetén a kiegyensúlyozatlanság megszüntetése fokozottan fontos.


A kiegyensúlyozatlanságból eredõ rezgésrõl a következõk mondhatók el:
 • A rezgés frekvenciája megegyezik a forgásfrekvenciával, tehát csak a fordulatszámtól függ.
 • A rezgés amplitúdója függ
  • a kiegyenlítetlen súly nagyságától,
  • a kiegyenlítetlen súly és a forgásközéppont távolságától,
  • a forgásfrekvencia négyzetes értékétõl és
  • a gépszerkezet merevségétõl.
 • A rezgés fázisszöge nem változik sem egy körbeforgás alatt, sem a fordulatszám változásával.
 • A kiegyensúlyozatlanság mérésére leginkább a rezgéssebesség és a kilengés mérése alkalmas.

A kiegyensúlyozatlanság rezgésjellemzõi:
 • nagy amplitúdójú radiális rezgések a fordulatszám egyszeresén állandó, nagy forgásfrekvenciájú rezgéskomponens (alapharmonikus)
 • az alapharmonikus amplitúdója a fordulatszám növelésével együtt nõ
 • esetenként kisebb amplitúdójú axiális rezgések
Tipikus radiális rezgésspektrum egyensúlyozatlanság esetén
Tipikus radiális rezgésspektrum egyensúlyozatlanság esetén

VISSZA    TOVÁBB

A weboldal tartalmát szerzõi jogok védik, ezért az írások, ábrák, valamint fényképek másolása, tárolása és publikációja csak a szerzõ elõzetes írásos engedélyével megengedett.