Rezgésanalízis elmélete

     Bevezetés, alapok
     Géprezgések mérése
     Egyszerû gépdiagnosztika
     Spektrumanalízis
         Spektrumelemzés alapja
         Frekvenciaspektrum, FFT
         Spektrum paraméterei
         Egyensúlyozatlanság
         Görbe tengely
         Tengelybeállítási hiba
         Mechanikai lazaság
         Rezonanciajelenségek
         Szíjhajtás-hibák
         Lapátkerék-hibák
         Gördulõcsapágy-hibák
         Fogaskerék-hibák
         Villanymotorok hibai
     Eszközök kiválasztása
     Egyéb technológiák

Szakmai publikációk

Mûszerek és szoftverek

Szolgáltatások

Szakmai képzés

Aktuális idõpontokCopyright: Rahne Eric 2007-2016
webmaster: erJogi nyilatkozat

Spektrumanalízis

Fogaskerék-hibák

A fogaskerekû hajtások nem tökéletesen lineárisan viszik át az erõket. Bár a forgatónyomaték továbbadása csúszásmentes, mégis minden egyes foglegördüléskor minimális fordulatszám-ingadozás (torziós pulzáció) lép fel, amely az erõátvitelben pulzációhoz vezet. Ez ép fogazatok esetén is pulzációs erõket ébreszt - ebbõl fakadnak a "szokásos" zajok és rezgések. Sérült fogazatnál pedig hatványozottan felerõsödnek a különbözõ rezgések.

Két fog összeérésekor keletkezik az úgynevezett fogérintkezési ütés. E természetes erõhatás minden fogérintkezésnél fellép. Erõssége a terhelés nagyságától, ferde fogazat esetén a fogátfedéstõl és magától a fogformától függ. Ép fogazat esetén majdnem tisztán szinuszos gerjesztés lép fel, amely a spektrumban fogérintési frekvenciaként (rövidítve: fogfrekvencia) jelenik meg.

A fogérintési frekvencia egyenlete:

Fl = n/60 * N
Fl ... a fogérintésifrekvencia
n ... a fogaskerék fordulatszáma [1/perc]
N ... fogaskerék fogainak száma

Ha egy vagy több fogon sérülések vannak, a "természetes" fogfrekvencián túl további ütésgerjesztések lépnek fel akkor, amikor ezeken a hiányos helyeken megy végbe az "átgördülés". Mivel így foganként általában több ütés keletkezik, elsõsorban a fogfrekvencia többszörösei jelentkeznek, tehát egy vagy kevés fogon található kisebb sérülés esetén a fogfrekvencia többszöröseinek megfelelõ értékek megnõnek.

Fogsérülés esetén torziós rezgések is fellépnek, ami a hajtott tengely fordulatszámának lengésében nyilvánul meg. Ezért az elõbbiekben leírt fogfrekvenciás rezgések emelkedésén túl a torziós rezgések hatása is megfigyelhetõ a spektrumokban. Az utobbiak fogfrekvencia-változást eredményeznek, így e jelenség frekvenciamodulációként jelentkezik a spektrumban. Más szóval: a fogfrekvencia modulálva lesz a sérült fogaskerék forgásfrekvenciájával, ami a fogfrekvencia forgásfrekvenciajú oldalsávjaiként látható.

A fogaskerék-hibák rezgésjellemzõi:

  • nagy amplitúdójú radiális rezgések a fogfrekvenciákon és azok többszörösein, többnyire oldalsávként megjelenõ frekvenciamodulációkkal
  • nagy amplitúdójú axiális rezgések a fogfrekvenciákon és azok többszörösein ferdefogazatú és kúpfogaskerekes áttételek esetén
A fogfrekvencia többszörösei és oldalsávjai sematikusan ábrázolva
A fogfrekvencia többszörösei és oldalsávjai sematikusan ábrázolva

Fogfrekvencia és többszörösei súlyos fogsérülés esetén
Fogfrekvencia és többszörösei súlyos fogsérülés esetén

VISSZA    TOVÁBB

A weboldal tartalmát szerzõi jogok védik, ezért az írások, ábrák, valamint fényképek másolása, tárolása és publikációja csak a szerzõ elõzetes írásos engedélyével megengedett.